Share

SURFACE LAPTOP2 i5-8250u uhd620 2k黑苹果引导OC 6.9 BIG SUR 11.3.1

配置

SURFACE LAPTOP2
CPU:i5-8250u
内存:8G
显卡:UHD620
显示器:2K
硬盘:128GB
声卡:ALC256

硬盘太小,必须60G以上空间安装BIG SUR。内置键盘依旧无解,就是用不了,要装的要考虑好了,得外接键盘。WIFI和蓝牙不支持,其它还好,有电池电量,触控板,核显正常,声卡OK,USB正常。

引导

OPENCORE 0.6.9

系统
 • big sur 11.3.1
引导下载
 • SURFACE LAPTOP2 i5-8250u uhd620 2k黑苹果引导OC 6.9 BIG SUR 11.3.1 .zip
 • 【老吴黑苹果】macOS黑苹果系统镜像恢复版安装教程
己驱动
 • 核显
 • 声卡
 • 麦克风
 • SIRI
 • USB
 • 电池电量显示
 • 触控板
 • 亮度调节
 • HIDPI
 • 手势多指
 • 变频
 • 摄像头